Program 2018

Under våren kommer Haparanda Naturskyddsförening ha några aktiviteter där vi ger oss ut tillsammans i naturen.

-Fågelskådning vårsträcket 28 april samling utanför Haparandabladet kl10
– Natursnoksträff 22 maj samling tjärhovets marina
-Gökotta 26 maj -preliminärt Riekkola
-Natursnoksträff 30 maj -Riekkola
-Exkursion Armasjärvimyren de första orkiderna och trollsländerna 2 juni
-Svampträff 18 augusti
-Bäverexkursion 29 september

Roligt om du som medlem har möjlighet att komma på någon av dessa träffar.
Har du förslag på aktiviteter får du gärna kontakta oss!

Vänliga hälsningar
/Styrelsen

 

https://www.facebook.com/Naturskyddsf%C3%B6reningen-i-Haparanda-1048249631903514/notifications/

 

Årsmöte 21 februari

Naturskyddsföreningen i Haparanda kallar alla medlemmar till årsmöte söndagen den 21 februari kl.14 på Bryggargränd 3.

Även icke medlemmar välkomna för att diskutera natur och miljö i Haparanda.

Tänd ett ljus för klimatet

I början av december samlas världens ledare i Paris för att förhoppningsvis anta nya klimatmål. Inför detta genomförs tusentals klimatmanifestationer världen över. Miljontals människor demonstrerar, för ett hållbart och rättvist klimatavtal.

I Haparanda visar vi vårt engagemang för ett framgångsrikt klimatavtal med ett event på torget lördagen den 28 November kl. 13

• Anförande av Peter Waara Haparandas kommunalråd
• Anförande av Hans Stiglund Biskop Luleå Stift
• Kulturellt bidrag av elever vid Sverige-Finska Folkhöskolan
• Antagande av en resolution med uppmaningar till den svenska delegationen vid förhandlingarna i Paris.

I samband med eventet tänder vi ljus som en symbolisk handling för att visa vår önskan om ett framgångsrikt avtal.

Eventet tar höst 45 minuter men de som önskar kan tända ljus både före och efter eventet kl 12-15.

Arrangör är Haparanda Naturskyddsförening, Studiefrämjandet och Sverige Finska folkhögskolan. Förmodligen tillkommer även andra organisationer.

Bakgrund
FN:s klimatförhandlingar i Paris som kallas COP 21 anses som sista chansen att enas om bindande avtal som begränsar den kommande temperaturökningen till maximalt 2 grader. Där anser nästan alla klimatexperter att smärtgränsen går för acceptabla klimatförändringar.

Oavsett religion eller politisk inriktning vill vi enas i en manifestation som stödjer ansträngningarna att hejda klimatförändringarna. Tillsammans bildar vi en världsopinion som uppmanar världens ledare att visa ansvar.

Istället för klimatångest vill vi fokusera på vilka alternativ och möjligheter som finns i en samhällsomställning för klimatet.

Under veckan innan tar vi initiativ för att klimatfrågan uppmärksammas i skolornas arbete.

 

löpande information på sidan på facebook