Program 2018

Under våren kommer Haparanda Naturskyddsförening ha några aktiviteter där vi ger oss ut tillsammans i naturen.

-Fågelskådning vårsträcket 28 april samling utanför Haparandabladet kl10
– Natursnoksträff 22 maj samling tjärhovets marina
-Gökotta 26 maj -preliminärt Riekkola
-Natursnoksträff 30 maj -Riekkola
-Exkursion Armasjärvimyren de första orkiderna och trollsländerna 2 juni
-Svampträff 18 augusti
-Bäverexkursion 29 september

Roligt om du som medlem har möjlighet att komma på någon av dessa träffar.
Har du förslag på aktiviteter får du gärna kontakta oss!

Vänliga hälsningar
/Styrelsen